Public Relations (PR)

Social networks zijn het helemaal tegenwoordig. Het verschil met enkele jaren geleden, zo wordt gezegd, is dat de communicatie eerst top down verliep, nu bottum up (PR 3.0). Maar was dat niet altijd al het geval? Volgens mij is dat van meet af zo geweest, want effectieve communicatie begint altijd met weten wie je waarover aan wilt spreken. Het is de kunst om te weten waarom, wanneer en hoe.

 

WEDERZIJDS BEGRIP

Voor mij geldt daarom nog steeds de ‘oeroude’ definitie van public relations: het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Daarom doet u bij de PR-adviseur ook een appèl op de signaalfunctie: die hoort trends en issues uit de omgeving op te merken en ernaar te handelen. Met als doel: een eenduidige boodschap waarmee u, door inzet van interne en externe communicatie en communicatiemiddelen, bereikt wat u wilt.